Szanowni Państwo, dzięki współpracy z coraz szerszą grupą przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu, w celu przeciwdziałania kryzysowi i zwiększenia potencjału i możliwości rynkowych przedsiębiorstw, zapraszamy do współpracy w obszarach takich jak np:

Szeroko rozumiany rozwój osób i przedsiębiorstw

Tworzenie ekologicznych rozwiązań i technologii

Korzystanie z dofinansowań lub opcji współpracy

Współpraca na rzecz wypracowania wspólnego dialogu

Budowanie świadomości biznesowej na wielu płaszczyznach

Współpraca ze środowiskiem naukowym

Tworzenie lokalnych opcji współpracy i wsparcia dla przedsiębiorstw

Odmrażanie przedsiębiorstw poprzez narzędzia wypracowane przez biznes

Tworzenie wspólnych baz danych i synergicznych narzędzi do rozwoju biznesu

Hybrydowe rozwiązania dla edukacji, w zakresie kształcenia i podwyższania kwalifikacji

 

Zapraszamy do dołączania tematów współpracy i możliwości, które oferujecie dla swoich klientów, a które jesteśmy w stanie promować i pokazywać, jednocześnie umożliwiając coraz szerszej grupie osób i firm na korzystanie z nich w sposób efektywny i bardziej świadomy.