Posted on: 11 maja, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Projekt Smart Biznes Mindset odpowiada na potrzeby młodych przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy rozumieją potrzebę rozwoju i doskonalenia siebie i swojej organizacji w zakresie kompetencji miękkich. Głównym celem SBM jest rozwój i poprawa konkurencyjności przedsiębiorców przez edukację w zakresie lepszego zrozumienia i wykorzystania potencjału, jakie posiada ciało i umysł oraz przez głębsze zrozumienie procesów rządzących otoczeniem.

 

Projekt SBM skupia się na kreowaniu nowej rzeczywistości biznesowej w szczególności efektywniejszego zastosowania już posiadanych umiejętności twardych i know-how. Dostarczeniu nowych sposobów myślenia i działania w budowaniu przewagi na rynku poprzez zwiększanie efektywności osobistej, skutecznego wykorzystania swoich mocnych stron oraz intuicji w procesie podejmowania lepszych decyzji.

 

Ważnym elementem projektu jest tworzenie przyszłej wizji przedsiębiorstwa i jego uczestników, uczy określania własnych kierunków działania opartych o system wartości. Wskazuje jak zadbać o zdrowie fizyczne oraz mentalne, również poprzez lepsze zarządzanie stresem oraz lepszą równowagę między życiem biznesowym a osobistym.

 

Cykl warsztatów wyposaża uczestników i organizację w praktyczne narzędzia, niezbędne do budowy i rozwoju firmy.Smart Biznes Mindset został „skrojonych” na miarę młodego i ambitnego przedsiębiorcy 21 wieku. Poniżej znajdziesz tematy proponowanych warsztatów szkoleniowych. Zapraszam.

 

Show Your Best – Najlepsza Strona Ciebie

Take Your Advantage – Poznaj Swoją Przewagę

Value Based Goals – Stawiaj Wartościowe Cele

Follow your Intuition – Podążaj za Intuicją

Time For Efficiency – Czas na Efektywność

Switch Off Stress – Przełącz Stres

Healthy Stuff – Zdrowe Zasoby

Environment of Growth – Środowisko Wzrostu

Art of Balance – Sztuka Balansowania

Growth Mindset – Kierunek Rozwój

Think Big – Mierz Wysoko

 

Korzystając z tej oferty zyskasz  dodatkowy Rabat w wysokości 20%

Więcej na Smart Biznes Mindset