Posted on: 6 maja, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Pożyczki Płynnościowe – Sprawdź jakie korzyści może dać twojej Firmie dodatkowe finansowanie

 

W związku z ogólnoświatowym zastojem gospodarczym, wprowadzono szereg ograniczeń i restrykcji wpływających na funkcjonowania przedsiębiorców, ich zdolności zarobkowe, a w konsekwencji na płynność finansową i bieżące zdolności płatnicze.

 

Mając powyższe na uwadze został opracowany dla WAS nowy produkt finansowy – Pożyczka Płynnościowa, o którą już z dniem 21 kwietnia br. możecie ubiegać się jako przedsiębiorcy dzięki BMP Sp. z o.o..

 

Dla kogo?

MMŚP, którzy:

 • posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w

rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku,

 • działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii

COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia),

 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadają zdolność kredytową, tj. uzyskali pozytywną oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Na co?

Finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z

prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

 • zabezpieczenia płynności finansowej zagrożonej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19,
 • finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia br.,
 • pokrywania wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami, kosztami utrzymania pomieszczeń,
 • zakup towarów handlowych,
 • finansowania niektórych wydatków inwestycyjnych w wys. do 30% kwoty pożyczki.

 

Ile można otrzymać pożyczki?

 • do 25000,00 PLN dla podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy

w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej,

 • do 250000,00 PLN dla pozostałych podmiotów.

 

Warunki cenowe dla pożyczki do kwoty 250 000 PLN

spłata do 12 miesięcy – 2.09 %

spłata do 36 miesięcy – 2.34 %

spłata do 60 miesięcy – 2.84 % *

* Maksymalne oprocentowanie  pożyczki płynnościowej

 

Okres kredytowania i karencji

Maksymalny okres spłaty pożyczki –5 lat (60 miesięcy)

Przedsiębiorca ma prawo do 6-miesiecznej karencji w spłacie kapitału pożyczki lub w spłacie kapitału i odsetek, od dnia jej przyznania, przy założeniu, że nie wydłuży ona maksymalnego okresu spłaty.