Posted on: 8 maja, 2020 Posted by: admin Comments: 0

Centra Życia – Mówienie prawdy w czasach powszechnego fałszu to akt odwagi

 

Wszyscy mamy ogromne szczęście żyć w niezwykłych czasach. Świat zmienia się na naszych oczach, budząc się do Życia. Każdego dnia możemy korzystać z nowych możliwości jakie daje nam Nowa Rzeczywistość. Jedną ze zmian jaką możemy obserwować jest wzrost świadomości osób żyjących w naszym otoczeniu, jednak te zmiany dotyczą całego świata. Niestety nie wszyscy mają równe szanse na dostępu do wiedzy i narzędzi, które umożliwiłyby im rozwój, wzrost i samodzielnie podejmowanie decyzji o własnym Życiu.

 

Widząc potrzebę i chęci naszych przyjaciół i bliskich, na uczestniczenie we wspólnych spotkaniach i zgromadzeniach, potrzebę rozwoju i swobodnego funkcjonowania, które to zostały nam siłą i ignorancją odebrane przez wprowadzenie ograniczeń na naszą Wolność. My jednak, jak i wiele innych niezależnych grup osób podjęliśmy działania. A w odpowiedzi proponujemy Ci Idee, w myśl której wszyscy ludzie są równi i jeżeli czynią dobrze, mają prawo do korzystania z życia, bo do nasze życie i życie każdej innej istoty na świecie jest prawdziwą wartością najwyższą.

 

Człowieka da się powstrzymać, da się zakneblować, da się zamknąć w czterech ścianach, ale nie da się uciszyć Idei, a jest już wiele podobnych, które łączą się w siłę poprzez ludzi. Wiara tylko może je wzmacniać we wspólnym odgrzebywaniu prawdziwych wartości i nie chodzi tu o religijność, tylko o dostęp do prawdy jakkolwiek ją postrzegamy. Tym samym zapraszamy Cię do wzięcia udziału w kreowaniu idei Centrów  Życia, nie jako budynków, ale jako sposobu na przezwyciężenie trudności, również tych, które w konsekwencji mogą nadejść. Mogą, ponieważ Ty, ja i wiele innych osób, pomimo wrażenia niemocy, posiada wpływ na to co się dzieje i że być może jest to ostatni moment do działania.

 

Naszą misja jest przekazanie w twoje ręce nowych, wyjątkowych narzędzi i możliwości, pragniemy pokazać szansę, jaką jest wzięcie spraw we własne ręce. W czasie gdy każdego dnia jesteśmy pozbawiani kolejnych praw a nasza wolność znika za kurtyną kłamstw, zbudujmy wspólnie Nową Rzeczywistość.

 

Pragniemy Ci zakomunikować, iż celem Centrów Życia jest przekazanie naszym bliskim i przyjaciołom, a także każdemu kto ma chęć się do nas przyłączyć, wiedzy i wiary w to że świat w którym żyjemy może być piękny, zdrowy i wolny od sztucznych ograniczeń. Bez względu na religię, wyznanie czy poziom społeczny i materialny pamiętaj, że możesz samodzielnie decydować o jaką drogą podążasz w Swoim Życiu.

Korzystając z dostępnych nam możliwości kładziemy solidny fundament, aby każdy z nas miał szansę na poszerzenie świadomości wiary, że Wszyscy jesteśmy częścią świata duchowego, energetycznego. Zbudowanego na przesłaniu miłości, praworządności, wolności, współdziałania, rozwoju, aktywizacji, pomocy innym, poszanowania własności, przestrzegania właściwych wartości opartych na zasadach dobra społecznego, tolerancji, wartości religijnych, pracowitości, przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności, zdrowia psychicznego i fizycznego, działając dla dobra jednostki, rodziny, firm, organizacji, instytucji, grup społecznych, natury i wszechświata.

 

Idea Centrów Życia powstaje po to, aby każdy z nas miał prawo spotkać się kiedy chce z kim chce i tam gdzie chce, żeby mógł mieć wybór i narzędzia do prowadzenia swojej działalności, ryzykując jedynie tym, że odzyska utraconą możliwość czerpania z wartości, które zostały mu ograniczone.Ściągamy przed Wami maski, pokazujemy nasze intencję, dzielimy się Ideą. W czasach powszechnego fałszu mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym, wierzymy jednak, że każde zagrożenie niesie ze sobą ogromną szansę na zmianę i transformację. Strach jest zaraźliwy, zadbajmy o to, aby odwaga też była.

 

Poszczególne Centra:

 

Centrum Harmonia Życia, tłumaczenie w j. angielskim „Life Harmony Center”

Centrum Psychologia Życia, tłumaczenie w j. angielskim „Life Psychology Center”

Centrum Zdrowie Życia, tłumaczenie w j. angielskim „Healthy Life Center”

Centrum Moc Życia, tłumaczenie w j. angielskim „Life Power Center”

Centrum Moc Rozwoju, tłumaczenie w j. angielskim „Growth Power Center”

Centrum Kreacja Mocy, tłumaczenie w j. angielskim „Power Creation Center”

Centrum Ekspresja Ruchu, tłumaczenie w j. angielskim „Movement Expretion Center”

Centrum Moc Kreatywności, tłumaczenie w j. angielskim „Creativity Power Center”

Centrum Zdrowie Natury, tłumaczenie w j. angielskim „Nature Health Center”

 

Aby uczestniczyć w realizowanych przez nas działaniach nie trzeba zapisywać, my pokazujemy tylko drogę, dajemy możliwości do jej realizacji, ale decyzja każdego to podstawa. Wiele osób, które przebudziło się do życia, próbuje do nas dotrzeć i kiedyś także kilka z nich do mnie dotarły, za co jestem i bardzo wdzięczny.

To był oczywiście proces, ale i czasy były inne. Rozwój w czasie, w którym tak szybko się zmienia, to najlepsza droga z możliwych, bo dzięki niej o wiele szybciej możemy wejść po drabinie kierującej nas do poczucia spełnienia i szczęścia.

 

Więcej na Centra Życia